Giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Posted by & filed under Tin tức, ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.

Phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu ở nhiều quốc gia. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh, hãy trang bị thật nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Và kinh doanh phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một ngành kinh doanh có điều… Chi tiết »

Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, Tin tức.

Hiện nay, kinh doanh phòng cháy chữa cháy là loại hình dịch vụ có nhiều người kinh doanh. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện và các cá nhân, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Vậy để được cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy… Chi tiết »