Danh mục cơ sở do cơ quan công an quản lý

Posted by & filed under Tin tức.

Danh mục cơ sở do cơ quan công an quản lý tại phụ lục III của Nghị định 136/2020 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT… Chi tiết »

Trung tâm kiểm định máy móc thiết bị

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Kiểm định an toàn thiết bị là một quá trình đánh giá, kiểm tra, xác nhận và chứng nhận rằng thiết bị đã được thiết kế, sản xuất, lắp đặt và sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường. Việc thực hiện kiểm định an toàn thiết… Chi tiết »

Kiểm định an toàn thiết bị Bình Dương

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Kiểm định an toàn thiết bị tại Bình Dương là quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá kỹ thuật an toàn của các thiết bị trước khi sử dụng hoặc trong quá trình sử dụng. Các hoạt động kiểm định an toàn thiết bị tại Bình Dương thường được thực hiện bởi các trung… Chi tiết »

Kiểm định an toàn thiết bị Đồng Nai

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Kiểm định an toàn thiết bị tại Đồng Nai là một hoạt động rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng các thiết bị. Quá trình kiểm định an toàn thiết bị sẽ giúp bạn đảm bảo rằng thiết bị đang sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn… Chi tiết »

Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Tin tức.

Kiểm định hệ thống lạnh là một quá trình đánh giá các yếu tố an toàn của thiết bị hệ thống lạnh, để đảm bảo rằng thiết bị hệ thống lạnh đáp ứng các yêu cầu an toàn cần thiết theo Quy trình kỹ thuật kiểm định an toàn 08-2016/BLĐTBXH và có thể được sử… Chi tiết »

Quy trình kiểm định an toàn thiết bị BLĐTBXH

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Ngày 28/12/2016 Bộ lao động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH trong thông tư là 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương… Chi tiết »

Đơn vị kiểm định thiết bị tại Hà Nội

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Sự chính xác và an toàn của thiết bị là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Vì vậy, việc sử dụng các dịch vụ kiểm định thiết bị chuyên nghiệp là điều cần thiết để… Chi tiết »