Quy định kiểm định máy xây dựng

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.

Máy xây dựng là những loại máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động xây dựng, vận chuyển hàng hoá xây dựng, công trình,…Những máy móc này thường hoạt động với tần suất và cường độ cao nên cần phải được kiểm định, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người… Chi tiết »

Kiểm định và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào?

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Tin tức.

Kiểm định và hiệu chuẩn là hoạt động nhằm đảm bảo sự chính xác cho các kết quả đo. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhầm lẫn và chưa phân biệt được kiểm định và hiệu chuẩn để lựa chọn cách thức kiểm soát phương tiện đo phù hợp. Vậy kiểm định và hiệu chuẩn khác… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên là khoá huấn luyện dành cho người lao động thuộc nhóm 6 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và NĐ 140/2018/NĐ-CP. Cùng doanh nghiệp và người lao động hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao… Chi tiết »

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hoá chất được quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ về huấn luyện an toàn hóa chất để đảm bảo an toàn lao động. Qua đó, những người lao động làm việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoá chất… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113 là hoạt động quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh hóa chất nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động và tuân thủ quy định của pháp luật. Khóa học… Chi tiết »