KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

Quy định kiểm định máy xây dựng

Máy xây dựng là những loại máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động xây dựng, vận chuyển hàng hoá xây dựng, công trình,…Những máy móc này thường hoạt động với tần suất và cường độ cao nên cần phải được kiểm định, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người… Chi tiết »

Kiểm định và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào?

Kiểm định và hiệu chuẩn là hoạt động nhằm đảm bảo sự chính xác cho các kết quả đo. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhầm lẫn và chưa phân biệt được kiểm định và hiệu chuẩn để lựa chọn cách thức kiểm soát phương tiện đo phù hợp. Vậy kiểm định và hiệu chuẩn khác… Chi tiết »

Kiểm định kỹ thuật an toàn là gì?

Hiện nay việc sử dụng máy móc trong sản xuất, kinh doanh là cần thiết. Bên cạnh những lợi ích thiết thực thì vẫn tồn tại nhiều rủi ro về tai nạn lao động khi sử dụng không đúng cách, không kiểm tra an toàn theo uy định. Chính vì thế việc kiểm định kỹ… Chi tiết »

Máy xúc có phải kiểm định không?

Máy xúc có phải kiểm định không? Quy trình kiểm định máy xúc như thế nào? Các hình thức kiểm định máy xúc theo quy định của pháp luật? Đơn vị thực hiện kiểm định máy xúc? Đó là những câu hỏi mà nhiều chủ sở hữu xe xúc gửi đến CRS VINA nhờ tư… Chi tiết »

Công ty kiểm định máy xây dựng Việt Nam

Ngày nay, khi mà các dự án, công trình xây dựng ngày càng lớn thì đòi hỏi việc sử dụng các loại máy móc thiết bị phục vụ xây dựng thường xuyên. Các loại máy móc thiết bị trong công trình xây dựng có liên quan và tác động trực tiếp tới con người cho… Chi tiết »

Quy định về kiểm định máy móc thiết bị

Kiểm định an toàn kỹ thuật máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động là quy định bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng, vận hành. Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về kiểm định máy móc thiết bị phải được kiểm… Chi tiết »

Các thiết bị cần kiểm định

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, các cá nhân, tổ chức sử dụng các thiết bị trong danh mục phải thực hiện… Chi tiết »

Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định

Căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH về việc ban hành… Chi tiết »

Quy trình kiểm định thiết bị nâng

Thiết bị nâng là một trong những thiết bị máy móc thuộc danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH quy định kiểm định thiết bị nâng, thì đây là một trong những thiết bị bắt buộc cần phải được kiểm định trước khi… Chi tiết »

Kiểm định xe ủi, xe lu

Xe ủi, xe lu là những thiết bị hoạt động với công suất lớn đặt biệt trong lĩnh vực xây dựng rất cần đến xe ủi, xe lu. Để đáp ứng nhu cầu khối lớn công việc ngày càng cao, các loại máy lóc thiết bị ngày càng hiện đại và làm việc liên tục… Chi tiết »