Kiểm định hệ thống lạnh là một quá trình đánh giá các yếu tố an toàn của thiết bị hệ thống lạnh, để đảm bảo rằng thiết bị hệ thống lạnh đáp ứng các yêu cầu an toàn cần thiết theo Quy trình kỹ thuật kiểm định an toàn 08-2016/BLĐTBXH và có thể được sử dụng một cách an toàn trong các điều kiện thường xuyên. Kiểm định an toàn thiết bị dựa theo quy trình hay Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bảo vệ tài sản, đồng thời cũng giúp đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp.

Căn cứ pháp luật về kiểm định an toàn thiết bị

🖌 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2016.

🖌 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường và huấn luyện an toàn lao động.

🖌 Nghị định 106/2012/NĐ-CP

🖌 Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

🖌 QTKĐ 08-2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật hệ thống lạnh

🖌 QCVN 21:2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 dựa theo yêu cầu kỹ thuật quy chuẩn để đánh giá thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng trước khi ra thị trường.

Đối tượng áp dụng phải chứng nhận hợp quy hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH là bắt buộc với:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất hệ thống lạnh

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt hệ thống lạnh

Các cá nhân, tổ chức sử dụng hệ thống lạnh

Các loại hệ thống lạnh phải chứng nhận hợp quy

Với các thiết bị hệ thống lạnh cần phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH khi:

🔹Các hệ thống trong đó môi chất làm lạnh bốc hơi và ngưng tụ trong một vòng tuần hoàn kín, bao gồm các bơm nhiệt và các hệ thống hấp thụ, trừ các hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất làm lạnh.

🔹Các hệ thống máy lạnh lắp đặt mới, các hệ thống máy lạnh được di chuyển từ vị trí vận hành này sang vị trí vận hành khác

🔹Các hệ thống chuyển từ chất làm lạnh này sang chất làm lạnh khác.

🔹Các hệ thống máy lạnh lắp đặt trên xe đông lạnh, container, trên tàu hỏa, trên tàu thủy không cần phải chứng nhận.

Quy định về quản lý an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống lạnh bao gồm

🔹Bản thuyết minh chung; bản tính toán chọn lựa các thiết bị thành phần;

🔹Bản vẽ tổng thể hệ thống lạnh có ghi các kích thước và thông số chính;

🔹Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống lạnh;

🔹Quy trình kiểm tra và thử thủy lực;

🔹Hướng dẫn lắp đặt và vận hành an toàn.

Điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống lạnh sản xuất trong nước

Các hệ thống lạnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải:

🔹Đủ hồ sơ kỹ thuật;

🔹Được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (theo phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 8 quy định tại Thông tư số 28/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ);

🔹Đã được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

🔹Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống lạnh nhập khẩu

🔹Hệ thống lạnh nhập khẩu thỏa mãn quy định tại Mục 3.1, được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (theo phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 8 quy định tại Thông tư số 28/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định của Việt Nam hoặc tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

🔹Trong trường hợp các hệ thống lạnh nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu hệ thống lạnh quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các hệ thống lạnh này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

🔹Hệ thống lạnh nhập khẩu không thỏa mãn quy định tại Mục 3.1 thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết giám định tại cửa khẩu nhập.

🔹Hệ thống lạnh nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

Đơn vị kiểm định thiết bị tại Hà Nội

Đăng ký chứng nhận hợp quy hệ thống lạnh

Việc kiểm định Hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 hay đánh giá chứng nhận hợp quy Hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 được thực hiện chứng nhận theo Phương thức 8 quy định tại tư Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký chứng nhận hợp quy hệ thống lạnh hay kiểm định Hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 liên hệ theo Hotline: 0984 886 985 và việc đánh giá được thực hiện theo bước sau:

✔️ Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp cung cấp các thông tin ban đầu của thiết bị để đăng ký chứng nhận

✔️ Xem xét hồ sơ: Hồ sơ ban đầu thiết bị được đánh giá ban đầu gồm:

  • Bản thuyết minh chung; bản tính toán chọn lựa các thiết bị thành phần;
  • Bản vẽ tổng thể hệ thống có ghi các kích thước và thông số chính;
  • Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống;
  • Quy trình kiểm tra và thử thủy lực;
  • Hướng dẫn lắp đặt và vận hành an toàn

✔️ Đánh giá thực tế thiết bị để đối chiếu với hồ sơ và hiện trạng.

✔️ Cấp kết quả đánh giá chứng nhận hợp quy và tem hợp quy: Sau khi thực hiện các bước trên thiết bị hệ thống lạnh được đánh giá phù hợp với quy chuẩn QCVN 21:2015/BLĐTBXH sẽ được cấp Chứng thư hợp quy và tem hợp quy.

✔️ Thực hiện quy định công bố hợp quy: Với thiết bị hệ thống lạnh sau khi được đánh giá phù hợp quy chuẩn QCVN 21:2015/BLĐTBXH sẽ tiến hành bước thực hiện nữa là làm hồ sơ công bố theo yêu cầu của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN lên Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội địa điểm hoạt động.

Trung tâm kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015

CRS VINA là trung tâm cung cấp dịch vụ kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015 cho các thiết bị hệ thống lạnh sản xuất, nhập khẩu trước khi lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam. 

🔹Trung tâm có đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên đủ năng lực và chuyên môn để đảm bảo quá trình kiểm định được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ.

🔹thiết bị phục vụ kiểm định đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị.

🔹Trung tâm cần thiết lập quy trình kiểm định rõ ràng, bao gồm các bước kiểm định và báo cáo kết quả kiểm định.

🔹CRS VINA có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo tính đúng đắn, chính xác và đầy đủ của các kết quả kiểm định.

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Tin tức.