Ngày 28/12/2016 Bộ lao động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH trong thông tư là 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm (quy chuẩn) về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Hơn 230 tiêu chuẩn, quy phạm (quy chuẩn) nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Các

tiêu chuẩn, quy chuẩn quy trình mới được ban hành như sau:

Xem thêm: 

Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015

 

1

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC

QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nòi gia nhiệt dầu

QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH

3

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí

QTKĐ: 03-2016/BLĐTBXH

4

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QTKĐ: 04-2016/BLĐTBXH

5

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống đãn khí y tế

QTKĐ: 05-2016/BLĐTBXH

6

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chưa khí công nghiệp

QTKĐ: 06-2016/BLĐTBXH

7

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH

8

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

QTKĐ: 08-2016/BLĐTBXH

9

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)

QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH

10

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành

QTKĐ: 10-2016/BLĐTBXH

11

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng

QTKĐ: 11-2016/BLĐTBXH

12

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người

QTKĐ: 12-2016/BLĐTBXH

13

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay

QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH

14

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải

QTKĐ: 14-2016/BLĐTBXH

15

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng

QTKĐ: 15-2016/BLĐTBXH

16

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay

QTKĐ: 16-2016/BLĐTBXH

17

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH

18

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

QTKĐ: 18-2016/BLĐTBXH

19

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm

QTKĐ: 19-2016/BLĐTBXH

20

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng

QTKĐ: 20-2016/BLĐTBXH

21

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện

QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH

22

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực

QTKĐ: 22-2016/BLĐTBXH

23

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)

QTKĐ: 23-2016/BLĐTBXH

24

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy

QTKĐ: 24-2016/BLĐTBXH

25

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người

QTKĐ: 25-2016/BLĐTBXH

26

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động

QTKĐ: 26-2016/BLĐTBXH

27

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc

QTKĐ: 27-2016/BLĐTBXH

28

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt

QTKĐ: 28-2016/BLĐTBXH

29

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay

QTKĐ: 29-2016/BLĐTBXH

30

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáo treo chở người

QTKĐ: 30-2016/BLĐTBXH

Rate this post

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ.