Kiểm định an toàn

Máy xúc có phải kiểm định không?

Máy xúc có phải kiểm định không? Quy trình kiểm định máy xúc như thế nào? Các hình thức kiểm định máy xúc theo quy định của pháp luật? Đơn vị thực hiện kiểm định máy xúc? Đó là những câu hỏi mà nhiều chủ sở hữu xe xúc gửi đến CRS VINA nhờ tư… Chi tiết »

Công ty kiểm định máy xây dựng Việt Nam

Ngày nay, khi mà các dự án, công trình xây dựng ngày càng lớn thì đòi hỏi việc sử dụng các loại máy móc thiết bị phục vụ xây dựng thường xuyên. Các loại máy móc thiết bị trong công trình xây dựng có liên quan và tác động trực tiếp tới con người cho… Chi tiết »

Quy định về kiểm định máy móc thiết bị

Kiểm định an toàn kỹ thuật máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động là quy định bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng, vận hành. Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về kiểm định máy móc thiết bị phải được kiểm… Chi tiết »

Các thiết bị cần kiểm định

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, các cá nhân, tổ chức sử dụng các thiết bị trong danh mục phải thực hiện… Chi tiết »

Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định

Căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH về việc ban hành… Chi tiết »

Quy trình kiểm định thiết bị nâng

Thiết bị nâng là một trong những thiết bị máy móc thuộc danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH quy định kiểm định thiết bị nâng, thì đây là một trong những thiết bị bắt buộc cần phải được kiểm định trước khi… Chi tiết »

Trung tâm kiểm định thiết bị điện

Ngày nay, để vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đều cần sử dụng thiết bị điện, dụng cụ điện. Tuy nhiên hoạt động của thiết bị điện có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn do thiết bị điện gây ra nên cần được kiểm… Chi tiết »

Kiểm định xe tự hành

Xe tự hành phương tiện dùng trong nhà xưởng sản xuất, nhà kho lớn để giúp cho các công việc vận chuyển, trung chuyển hàng hóa giữa các công đoạn, khu vực sản xuất diễn ra nhanh, hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Xe tự hành sử dụng… Chi tiết »

Kiểm định xe xúc

Xe xúc là thiết bị cơ giới chuyên dụng để làm việc với tải trọng lớn tại các công trình xây dựng. Vậy nên công tác kiểm định an toàn được đặt lên hàng đầu và xe múc cần được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Liên hệ trung tâm kiểm… Chi tiết »

Quy định về kiểm định an toàn thiết bị điện

Quy định về kiểm định an toàn thiết bị điện được quy định chi tiết tại Thông tư 33/2015/TT-BCT của Bộ Công thương. Kể từ ngày 06/01/2017, tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có kinh doanh, sử dụng thiết bị điện bắt buộc phải thực hiện kiểm định an toàn… Chi tiết »