CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001     Thời đại công nghiệp hóa mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp phát triển. Và cũng tạo nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt hơn. Để chứng minh chất lượng và năng lực của mình, tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ làm… Chi tiết »

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận HACCP

1. Chứng nhận HACCP       HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) là công cụ để kiểm soát rủi ro được rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới. Chứng nhậnHACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp đượcchứng nhận, và được thừa nhận là một yếu tố chính của thương mại quốc… Chi tiết »

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000

1. ISO 22000 LÀ GÌ? – ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản… Chi tiết »

Chứng nhận iso 14001

Chứng nhận iso 14001

1. ISO 14001 là gì ?       ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO… Chi tiết »