Tin tức

Hướng dẫn hồ sơ phòng cháy chữa cháy cơ sở

Theo dõi thống kê về các vụ cháy đã xảy ra trong thời gian qua, có thể thấy nguy cơ cháy tiềm ẩn không chỉ tại các cơ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh mà tại hộ dân cũng rất đáng lo ngại. Về những quy định đảm bảo điều kiện an toàn về… Chi tiết »

Kiểm định hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015

Kiểm định hệ thống lạnh là một quá trình đánh giá các yếu tố an toàn của thiết bị hệ thống lạnh, để đảm bảo rằng thiết bị hệ thống lạnh đáp ứng các yêu cầu an toàn cần thiết theo Quy trình kỹ thuật kiểm định an toàn 08-2016/BLĐTBXH và có thể được sử… Chi tiết »

Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu TPHCM

Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá trình lao động, chúng ta có thể đối mặt với những tại nạn bất ngờ. Để có thể đối phó với những tình huống tai nạn bất ngờ thì kỹ năng sơ cấp cứu là rất cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Mỹ Tho

Quan trắc môi trường lao động tại Mỹ Tho

Lao động là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, vì vậy, việc quản lý, đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe lao động là rất quan trọng. Quan trắc môi trường lao động tại Mỹ Tho được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Tiền Giang

Quan trắc môi trường lao động tại Tiền Giang

Quan trắc môi trường lao động tại Tiền Giang nhằm giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố có hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, hàng năm, các doanh nghiệp nên tổ chức quan trắc môi trường lao động. Các văn bản yêu cầu của luật về… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Bến Tre

Quan trắc môi trường lao động là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động tại các công ty, nhà máy hay các khu công nghiệp. Tại Bến Tre, các công ty và nhà máy đều cần phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn… Chi tiết »

Thông tư 24/2022 Quy định bồi dưỡng bằng hiện vật

Thông tư 24/2022 Quy định bồi dưỡng bằng hiện vật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2022/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC… Chi tiết »

Hướng dẫn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Hướng dẫn phân loại loại động theo điều kiện lao động được quy định tại Thông tư số 29/2021/TT/BLĐTBXH. Căn cứ văn bản pháp luật về phân loại lao động theo điều kiện lao động Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động. Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH Phân loại lao động theo điều kiện… Chi tiết »

Quan trắc chỉ tiêu vi khí hậu trong môi trường

Quan trắc chỉ tiêu vi khí hậu trong môi trường tại cơ sở lao động một mặt giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, bảo vệ sức khỏe nhân viên. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc đánh giá mức độ tiếp xúc còn là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các chế… Chi tiết »

Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại

Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại

Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được phân loại căn cứ vào đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng của mỗi nghề, công việc. Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông… Chi tiết »