An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiếu hậu quả của chiếu xạ đối với con người và môi trường xung quanh. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 quy định người phụ trách an toàn bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với từng công việc bức xạ đang tiến hành.

Nhằm cung cấp, truyền đạt kiến thức, kỹ năng về an toàn bức xạ cho doanh nghiệp, cá nhân hoạt động liên quan đến bức xạ. Công ty CRS VINA khai giảng các khóa đào tạo an toàn bức xạ cho các học viên. LH 0903.980.538 để được tư vấn.

 

 

 

Tại sao cần phải đào tạo an toàn bức xạ?

 

Thứ nhất: theo quy định tại điều 3, điều 4 Thông tư 34/2014/TT-BKHCN thì nhân viên bức xạ, nhân viên phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được vận hành công việc bức xạ khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

Thứ hai: theo điểm h khoản 2 điều 27 Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với các cơ sở bức xạ không đào tạo kiến thức cho nhân viên theo quy định. Cũng theo Nghị định này, tại khoản 1 điều 15 có nêu xử phạt từ 3 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm công việc có liên quan.

 

Đối tượng tham gia khóa đào tạo

 

Các nhân viên mới, người phụ trách an toàn mới chưa qua đào tạo. Hoặc nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn có giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

Cán bộ quản lí, công nhân viên, kĩ thuật viên làm việc trong các ngành công nghiệp, xây dựng có sử dụng máy xray, xrt trong soi kiểm tra bo mạch, đo bề dày vật liệu, phân tích thành phần độc hại…, trong kiểm tra không phá hủy (NDT).

Cán bộ quản lí, bác sĩ và kĩ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị (X-quang chuẩn đoán, xạ trị, y học hạt nhân sử dụng các máy chụp các lớp PET/CT, SPECT/CT,…)

Ngoài ra còn có các khóa học kéo dài hai ngày hoặc hơn dành cho các đối tượng là cơ quan quản lí, chuyên gia kinh tế, nhân viên bảo vệ bức xạ hoặc người điều hành và tập trung vào các chủ đề như khung pháp lí, phơi nhiễm bức xạ bên ngoài và bên trong, bảo vệ bệnh nhân, quản lí chất thải phóng xạ, vận chuyển vật liệu phóng xạ, an toàn nguồn pháp xạ và an toàn trong các ứng dụng công nghiệp.

 

Nội dung đào tạo an toàn bức xạ

 

Nội dung đào tào cho nhân viên bức xạ

 

Trong x-quang chuẩn đoán y tế; trong xạ trị; trong y học hạt nhân; trong chiếu xạ công nghiệp; trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; trong sử dụng nguồn phóng xạ kín) bao gồm:

▪️ Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

▪️ Tương tác của bức xạ với vật chất

▪️ Ghi đo bức xạ

▪️ Hiệu ứng sinh học của bức xạ

▪️ Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

▪️ Nguyên lí làm việc của các thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan.

▪️ Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ đói với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ

▪️ Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ trong vận chuyển

▪️ Hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ

▪️ Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

▪️ Yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

▪️ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.

 

Nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ

 

▪️ Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

▪️ Tương tác của bức xạ với vật chất

▪️ Ghi đo bức xạ

▪️ Hiệu ứng sinh học của bức xạ

▪️ Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

▪️ Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ

▪️ Hệ thống các quy định pháp luật về an toàn bức xạ

▪️ Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

▪️ Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ

▪️ Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ

▪️ Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển hình

 

Nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ

 

Tổ chức quản lí an toàn bức xạ tại cơ sở

▪️ Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lí an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở

▪️ Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở

▪️ Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.

Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

▪️ Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ

▪️ Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố

▪️ Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.

Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

▪️ Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

▪️ Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn.

Hệ thống quản lí chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể là:

▪️ Cơ sở X- quang chuẩn đoán y tế

▪️ Cơ sở xạ trị

▪️ Cơ sở y học hạt nhân

▪️ Cơ sở chiếu xạ công nghiệp

▪️ Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp

▪️ Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ

▪️ Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

▪️ Cơ sở địa vật lí phóng xạ

▪️ Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ.

▪️ Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác

▪️ Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác

▪️ Cơ sở hạt nhân

Tùy thuộc vào đối tượng và ngành nghề mà chúng tôi sẽ thiết kế nội dung chương trình đào tạo riêng theo yêu cầu, mục đích của từng đối tượng và doanh nghiệp.

 

Đào tạo an toàn bức xạ

 

 

Thời gian đào tạo an toàn bức xạ

 

Đối với nhân viên bức xạ: định kì 3 năm/1 lần nhằm bổ sung kiến thức chuyên sâu, cập nhật thông tin mới về an toàn bức xạ. hằng năm nhân viên phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó đối với sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, thông tin mới.

Đối với người phụ trách an toàn: Người phụ trách an toàn phải được đào tạo theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn. Định kì 3 năm một lần người phụ trách phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức.

 

Đơn vị đào tạo an toàn bức xạ.

 

CRS VINA là đơn vị được công bố đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đào tạo an toàn bức xạ do Bộ Công Thương chỉ định.

Chúng tôi thường xuyên khai giảng các lớp đào an toàn bức xạ với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn cao.

Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo an toàn bức xạ.

Học phí theo quy định. Liên hệ để được báo chi tiết

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

Hotline: 0903.980.5380984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/congnghemoitruongetech/

📩 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🏰 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🏰 Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🏰 Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức, Tài liệu.