CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát QCVN 16:2023/BXD. Đá ốp lát là vật liệu dùng để ốp lát cho các công trình xây dựng. Để đáp ứng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2023/BXD quy định tất cả các cá nhân, tổ… Chi tiết »

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Bộ Xây dựng đã ban hành Tiêu chuẩn quốc gia QCVN 16:2013/BXD về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng…. Chi tiết »

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì? khi nào cần chứng nhận sản phẩm hợp quy, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn? Quy trình chứng nhận là như thế nào? Những câu hỏi xoay quanh về việc đánh giá chứng nhận sản phẩm thường gặp với các sản phẩm, hàng hoá mà đơn vị, doanh… Chi tiết »