CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì? khi nào cần chứng nhận sản phẩm hợp quy, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn? Quy trình chứng nhận là như thế nào? Những câu hỏi xoay quanh về việc đánh giá chứng nhận sản phẩm thường gặp với các sản phẩm, hàng hoá mà đơn vị, doanh… Chi tiết »

Chứng nhận hợp quy thang máy

Chứng nhận hợp quy thang máy

Các loại thang máy sau phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 02:2011/BLDTBXH và Quy chuẩn QCVN 26:2016/BLĐTBXH – Thang máy điện loại I: Thang máy chở người – Thang máy điện loại II: Thang máy chở người kèm hàng hóa – Thang máy điện loại III: Thang máy bệnh viện – Thang… Chi tiết »