Đối tượng phải huấn luyện an toàn hoá chất được quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ về huấn luyện an toàn hóa chất để đảm bảo an toàn lao động. Qua đó, những người lao động làm việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoá chất đều cần phải được đạo tạo, huấn luyện về kĩ thuật an toàn hóa chất trước khi bắt đầu công việc. Các khóa huấn luyện kĩ thuật an toàn hóa chất sẽ giúp doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hóa chất giảm thiểu các tai nạn nghề nghiệp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc huấn luyện, đào tạo an toàn hoá chất không dựa trên phân loại hoá chất độc hại, hoá chất nguy hiểm hay hoá chất thông thường. Vậy đối tượng phải huấn luyện an toàn hoá chất cụ thể bao gồm những ai?Thời gian huấn luyện an toàn hoá chất là bao lâu?

 

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất

Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn hóa chất gồm 3 nhóm:

✔️ Nhóm 1

– Là những người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Những người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kĩ thuật. Hoặc quản đốc phân xưởng hoặc những người giữ chức vụ tương đương như : giám đốc, trưởng phòng kinh doanh hóa chất, trưởng phòng thí nghiệm…
– Cấp phó của người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Những người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kĩ thuật. Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được gia nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

✔️ Nhóm 2:

– Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.
– Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

✔️ Nhóm 3:

Người lao động làm công việc liên quan trực tiếp đến hóa chất như công nhân pha chế, công nhân trực tiếp tại kho chứa, người bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm độc hại. Như cán bộ công nhân viên làm về xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất nguy hiểm vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

 

 

Những quy định về thời gian tham gia huấn luyện an toàn hóa chất

Thời lượng khóa học thông thường là 3 ngày làm việc tương đương với 24 tiếng.

✔️Khóa học huấn luyện lần đầu:
◾ Thời gian 2 ngày đối với cấp quản lí hóa chất tính cả thời gian lí thuyết, thực hành và kiểm tra.
◾ Thời gian 3 ngày đối với người lao động mới được tuyển dụng tính cả lí thuyết, thực hành và kiểm tra.

✔️Khóa học huấn luyện định kì: ít nhất 2 năm một lần, kể từ ngày thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện định kì để ôn lại kiến thức được huấn luyện và cập nhật kiến thức, kĩ năng mới về an toàn hóa chất. Thời gian ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

✔️Khóa học huấn luyện lại dành cho những lao động kiểm tra sát hạch không đạt yêu cầu, hoặc nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên, hoặc những lao động, quản lí có sự điều chuyển vị trí làm việc, phương án cơ sở sản xuất, chủng loại hóa chất. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 

 

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

👉Nội dung huấn luyện an toàn hoá chất đối với nhóm 1:

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.
– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.
– Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

👉Nội dung huấn luyện an toàn hoá chất đối với nhóm 2:

– Những quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất.
– Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Phân loại, ghi nhãn hóa chất.
– Quy trình quản lí an toàn hóa chất, kĩ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.
– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.
– Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

👉Nội dung huấn luyện an toàn hoá chất đối với nhóm 3:

– Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng, vận chuyển hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.
– Các nguy cơ gây ra mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.
– Quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển hóa chất phù hợp với vị trí làm việc. Quy định về an toàn hóa chất.
– Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lí sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất. Sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất. Quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố. Ngăn chặn, hạn chế nguồn ô nhiễm lan rộng ra môi trường. Quy trình thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Một số lưu ý về huấn luyện an toàn hoá chất

 

• Căn cứ quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân cần chủ động trong việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm.
• Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể lồng ghép hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất với hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP hoặc các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định nhưng phải đảm bảo đủ các yêu cầu về nội dung, thời gian, lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện của mồi người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
• Đối với các đối tượng thuộc 3 nhóm quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất theo nội dung phù hợp với vị trí công tác của người huấn luyện theo quy định.
• Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

Đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất

 

Quý học viên, doanh nghiệp thuộc các đối tượng phải huấn luyện an toàn hoá chất đã nêu ở trên muốn đăng ký đào tạo an toàn hoá chất theo Nghị định 113 có thể liên hệ CRS VINA để được tư vấn.

⚡ Chúng tôi là đơn vị huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44/1016/NĐ-CP, huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

⚡ Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao.

⚡ Cơ sở vật chất cho khoá học đầy đủ, hiện đại.

⚡ Chi phí tối ưu, địa điểm linh hoạt.

 

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất

 

CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985
🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/
🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina
📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com
👉 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
👉 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.
👉 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
👉 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.