ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện sơ cấp cứu cho doanh nghiệp

Tai nạn lao động là tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình lao động, làm việc. Chính vì thế, để kịp thời trợ giúp hay sơ cấp cứu cho người bị nạn, bản thân mỗi người lao động và những người xung quanh cần được trang bị… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3 dành cho các đối tượng trực tiếp vận hành các máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Chính vì thế, đào tạo an… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn vệ sinh viên là khoá huấn luyện dành cho người lao động thuộc nhóm 6 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và NĐ 140/2018/NĐ-CP. Cùng doanh nghiệp và người lao động hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao… Chi tiết »

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hóa chất

Đối tượng phải huấn luyện an toàn hoá chất được quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ về huấn luyện an toàn hóa chất để đảm bảo an toàn lao động. Qua đó, những người lao động làm việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoá chất… Chi tiết »

huan luyan toan hoa chat

Huan luyen an toan hoa chat

Hiện nay hóa chất được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày và trong sản xuất. Có những loại hóa chất nguy hiểm, có loại ít nguy hiểm nhưng nhìn chung tất cả các loại hoá chất đều có ảnh hưởng đến sức khỏe người trực tiếp tiếp xúc hoặc gián… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn nhóm 1

An toàn vệ sinh lao động là vấn đề không chỉ có người lao động trực tiếp mà là của toàn doanh nghiệp, tổ chức. Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm đối tượng chính. Mỗi nhóm đối tượng sẽ gồm những cá… Chi tiết »

Đào tạo an toàn điện

Trong đời sống hằng ngày, để thực hiện mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh chúng ta phải sử dụng nguồn năng lượng điện. Vì vậy, việc lập biện pháp đảm bảo an toàn điện được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi cá nhân, tổ chức doanh nghiệp. Có nhiều… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113 là hoạt động quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh hóa chất nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động và tuân thủ quy định của pháp luật. Khóa học… Chi tiết »

Giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu ở nhiều quốc gia. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh, hãy trang bị thật nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Và kinh doanh phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một ngành kinh doanh có điều… Chi tiết »