Phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu ở nhiều quốc gia. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh, hãy trang bị thật nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Và kinh doanh phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một ngành kinh doanh có điều kiện và được pháp luật quy định chặt chẽ. Yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân khi kinh doanh phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC. Vậy giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC gồm những gì?

 

Các ngành nghề kinh doanh phòng cháy chữa cháy bao gồm:

 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy chữa cháy quy định các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, cụ thể trong các lĩnh vực:

📌 Tư vấn thiết kế về PCCC.

📌 Tư vấn thẩm định về PCCC.

📌 Tư vấn giám sát về PCCC.

📌 Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

📌 Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC.

📌 Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC.

📌 Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

📌 Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC.

📌 Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.

 

Điều kiện cụ thể kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

 

Căn cứ theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khi đăng ký ngành nghề kinh doanh phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng những điều kiện sau:

💥 Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

a) Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.

b) Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định này.

✔️ Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

💥 Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

✔️ Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

💥 Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

💥 Điều kiện đối với cá nhân doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

✔️ Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

💥 Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

✔️ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

💥 Điều kiện đối với cá nhân, doanh nghiệp hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện sau:

✔️ Có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

✔️ Hoạt động cho một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Theo mẫu số PC21 ban hành kèm theo thông tư 66/2014/TT-BCA.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

– Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp. Có kèm theo bản sao chứng chỉ. Và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

– Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

– Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền nào cấp?

 

– Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:  Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương. Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Giám đốc Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp ở địa phương. Và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

Trên đây là những thông tin về giấy đủ điều kiện dinh doanh PCCC. Để tránh những rủi ro về pháp lý hoặc cần tư vấn thêm về những điều kiện để kinh doanh PCCC, vui lòng liên hệ CRS VINA để được tư vấn.

⭐ CRS VINA là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

⭐ Thời gian thực hiện nhanh chóng, chi phí tiết kiệm

⭐ Hoàn thiện hồ sơ đầy đủ.

⭐ Hỗ trợ tư vấn pháp lý trước và sau khi xin cấp giấy phép PCCC.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức, ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.