Thiết bị nâng là một trong những thiết bị máy móc thuộc danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH quy định kiểm định thiết bị nâng, thì đây là một trong những thiết bị bắt buộc cần phải được kiểm định trước khi sử dụng, kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường để kịp thời phát hiện những hư hỏng và sửa chữa kịp thời, đảm bảo cho quá trình vận hành của thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn cho người sư dụng.

 

 

Công ty Kiểm định và Chứng nhận CRS VINA là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị, kiểm định thiết bị nâng uy tín, hàng đầu thị trường.

Hotline tư vấn miẽn phí: 0903.980.538

Email: lananhcrsvina@gmail.com

 

Thế nào là kiểm định thiết bị nâng?

 

Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình kiểm định thiết bị nâng nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

https://kiemdinhthietbi.info/kiem-dinh-an-toan/kiem-dinh-xe-nang-hang.html/

 

 

Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị nâng phải thực hiện trong những trường hợp nào?

 

Kiểm định lần đầu: Sau khi lắp đặt thiết bị và trước khi đưa vào sử dụng.

Kiểm định định kỳ: Khi hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn kiểm định theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị.

Kiểm định bất thường: thực hiện trong các trường hợp:

Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn.

Sau khi thiết bị xảy ra sự cố, tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về an toàn lao động.

Các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị nâng vó trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật.

 

Quy trình kiểm định thiết bị nâng theo những tiêu chuẩn áp dụng nào?

 

  • TCVN 4244 – 2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
  • TCVN 4755 – 1989: Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
  • TCVN 5206 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
  • TCVN 5207 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung.
  • TCVN 5209 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.
  • TCVN 5179 – 90: Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

 

Có thể kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của một số đối tượng thiết bị theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, hay cơ sở chế tạo. Với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) được viện dẫn trong quy trình này hoặc các Tiêu chuẩn Quốc gia đã được nêu trên chưa có quy định các chỉ tiêu kỹ thuật an toàn cho đối tượng này.

 

Các bước kiểm định thiết bị nâng

 

Khi kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ hay kiểm định bất thường thì đơn vị kiểm định đều phải thực hiện lần lượt các bước theo quy trình. Các bước phai thực hiện lần lượt, bước trước đạt kết quả mới thực hiện bước tiếp theo.

Kiểm tra hồ sơ thiết bị.

Kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải.

Các chế độ thử có tải – Phương pháp thử.

Xử lý kết quả và cấp giấy chứng nhận kiểm định, dán tem kiểm định.

 

 

Chuẩn bị kiểm định

 

▪️ Cơ sở, chủ nhân thiết bị thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp với đơn vị kiểm định thiết bị.

▪️ Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật.

▪️ Khi tiến hành kiểm định thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu về chế tạo, cải tạo, sửa chữa trung đại tu, lắp đặt, sử dụng phù hợp thiết kế kỹ thuật và các tiêu chuẩn có liên quan.

▪️ Cơ quan, doanh nghiệp cần phải ngừng hoạt động thiết bị, thiết bị phải ở trong tình trạng sẵn sàng thực hiện kiểm định.

▪️ Chuẩn bị mặt bằng, tải trọng để thử và cử nhân viên vận hành để làm theo yêu cầu của kiểm định viên.

 

Xử lý kết quả kiểm định

 

▪️ Lập biên bản kiểm định, ghi kết quả kiểm định vào lý lịch thiết bị.

Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng căn cứ theo chủng loại phải được lập theo đúng mẫu quy định tại quy trình này, trong biên bản phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung và tiêu chuẩn áp dụng khi tiến hành kiểm định, kể cả các tiêu chuẩn chủ sở hữu thiết bị yêu cầu kiểm định có các chỉ tiêu an toàn cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các TCVN ở mục 2 của quy trình này (khi thiết bị được chế tạo đúng với các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu an toàn tương ứng).
Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định). Thông qua biên bản kiểm định.

Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng phải được các thành viên tham gia kiểm định thống nhất và ký tên, trong đó bắt buộc phải có các thành viên:
Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

Chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu uỷ quyền.
Người chứng kiến kiểm định.

Sau khi thông qua biên bản, các thành viên trên ký tên, chủ sở hữu ký tên và đóng dấu vào biên bản.

Cấp phiếu kết quả kiểm định 
Khi thiết bị được kiểm định đạt yêu cầu, cấp phiếu kết quả kiểm định (phụ lục – Mẫu phiếu kết quả kiểm định theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và biên bản kiểm định cho cơ sở.

Khi thiết bị được kiểm định không đạt yêu cầu, phải ghi rõ những nội dung không đạt và những kiến nghị cho chủ sở hữu thiết bị biết và có biện pháp xử lý phù hợp.

 

Chu kỳ kiểm định thiết bị nâng

 

Chu kỳ kiểm định thiết bị nâng được quy định tại mục 4.3.1 – TCVN 4244 – 2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật và căn cứ kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn nhưng không được quá 3 năm đối với việc kiểm định định kỳ.

Thời hạn kiểm định định kỳ03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.

 

Đơn vị kiểm định thiết bị nâng

 

Để hoạt động kiểm định nhanh chóng và hiệu quả, các doanh nghiệp, cơ sở hãy liên hệ những đơn vị kiểm định an toàn thiết bị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động.

CRS VINA là một trong những đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị.

Đội ngũ nhân viên, kiểm định viên giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên môn cao, đảm bảo quá trình kiểm định nhanh chóng, chính xác.

Chi phí, thời gian kiểm định linh hoạt theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở.

Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ kiểm định thiết bị nâng có thể liên hệ ngay với Công ty CRS VINA để được tư vấn và hướng dẫn.

 

CÔNG TY KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ VÀ CHỨNG NHẬN

 

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🔆 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🔆 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🔆 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🔆 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Kiểm định an toàn.