An toàn vệ sinh lao động là vấn đề được người lao động và người sử dụng lao động đặc biệt quan tâm hiện nay. Bởi tai nạn lao động là tình xuống xảy ra bất ngờ mà chúng ta không thể nào dự đoán trước được, tai nạn xảy ra có thể gây nhiều tổn thất và mất mát cả về người và tài sản. Vì vậy, người lao động cũng như doanh nghiệp không được chủ quan và lơ là. Cần phải tuân thủ đúng quy định huấn luyện an toàn lao động đối vói từng nhóm đối tượng và thực hiện huấn luyện định kỳ hằng năm.

Quy định huấn luyện an toàn lao động được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động đều phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để tuân thủ đúng quy định pháp luật và trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động bảo vệ bản thân.

 

 

 

Quy định về đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

Các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm đối tượng. Mỗi nhóm đối tượng có nội dung, thời gian huấn luyện khác nhau, nên tùy vào vị trí công việc, ngành nghề để đăng ký tham gia đúng lớp.

▪️ Nhóm 1: Người quản lý phục trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Bao gồm:

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật. Người là quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

Những người là cấp phó của những người đứng đầu nêu trên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Nhóm 2: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp – xem chi tiết tại công việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

Người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

▪️ Nhóm 3: Người lao động (bao gồm cả những người làm việc không theo hợp đồng lao động) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

▪️ Nhóm 4: Người lao động, không bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc doanh nghiệp, không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6.

▪️ Nhóm 5: Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp.

▪️ Nhóm 6: Các An toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp được quy định tại Điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động.

 

Huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM

Huấn luyện an toàn lao động tại Đồng Tháp

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

Quy định về thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động lần đầu

 

▪️ Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ (02 ngày làm việc).

▪️ Nhóm 2: Thời gian ít nhất là 48 giờ (6 ngày làm việc)

▪️ Nhóm 3: tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ.

▪️ Nhóm 5: Thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ.

▪️ Nhóm 6: Thời gian huấn luyện ít nhất 4 giờ.

 

Quy định về cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động

 

Sau khi tham gia huấn luyện và hoàn thành bài kiểm tra sát hạch, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nhóm 1, 2, 5, 6: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Có giá trị 02 năm.

Nhóm 3: Cấp thẻ an toàn lao động. Có giá trị 02 năm.

Nhóm 4: Ký tên tại sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

 

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ.

 

Ít nhất 02 năm/1 lần, người được huấn luyện phải tham gia khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ để ôn lại kiến thức và cập nhật kiến thức mới, kỹ năng về an toàn lao động.

Thời gian huấn luyện định kỳ bằng ½ thời gian huấn luyện lần đầu.

Đối với các đối tượng thuộc nhóm 4 thì định kỳ mỗi năm 1 lần phải tham gia huấn luyện định kỳ.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp có sự thay đổi công việc, thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao công việc mới, người lao động phải được huấn luyện nội dung về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới.

Doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất nếu ngừng hoạt động hoặc có người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại nôi dung như đối với huấn luyện lần đầu.

Trong vòng 30 ngày trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ An toàn lao động hết hạn, doanh nghiệp cần lập danh sách kèm theo kết quả huấn luyện, gửi trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã cấp chứng nhận trước đó để được cấp lại.

 

Quy định về nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

Mỗi đối tượng tham gia huấn luyện sẽ có nội dung huấn luyện khác nhau, nội dung bài giảng  dựa trên chương trình khung được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện an toàn Nhóm 1:

▪️ Kiến thức chung về chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

▪️ Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2

▪️ Kiến thức chung như nhóm 1.

▪️ Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Tổng quan về các loại máy móc, thiết bị, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại. Quy trình làm việc an toàn.

Nội dung huấn luyện nhóm 3 bao gồm:

▪️ Chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cấp cứu tai nạn lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần:

▪️ Huấn luyện kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 5 bao gồm:

▪️ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

▪️ Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 6

▪️ Người lam gia mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động ngoài nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định, còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 

Quy định về đơn vị huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

 

Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm làm vông việc về kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến an toàn, vệ sinh lao động.

Người huấn luyện nội dung nghiệp vụ phải là người có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật. Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động. Có ít nhất 07 năm làm công việc an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. 

Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện.

Người huấn luyện nội dung chuyên môn y tế phải có trình độ bác sĩ trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Định kỳ 02 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn vệ sinh lao động ít nhất 01 lần. Trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động CRS VINA

 

 

Là đơn vị được cấp phép huấn luyện an toàn lao động trên toàn quốc.

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, kinh nghiệm đứng lớp nhiều năm. Đảm bảo thiết kế bài giảng truyền tải nội dung đầy đủ, sinh động, dễ hiểu.

CRS VINA có văn phòng trên toàn quốc, thuận tiện cho việc đăng ký và tổ chức huấn luyện của đơn vị và các học viên.

Thực hiện đúng quy định huấn luyện an toàn lao động, CRS VINA thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 ⭐ 0984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🔸 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🔸 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🔸 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🔸 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.