Kiểm định và hiệu chuẩn là hoạt động nhằm đảm bảo sự chính xác cho các kết quả đo. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhầm lẫn và chưa phân biệt được kiểm định và hiệu chuẩn để lựa chọn cách thức kiểm soát phương tiện đo phù hợp. Vậy kiểm định và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào? Cùng công  ty môi trường CRS VINA tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Để phân biệt kiểm định và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào, chúng ta cùng nắm qua định nghĩ của hiệu chuẩn và kiểm định là gì?

Kiểm định là gì

Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 thì Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, thiết bị, máy móc phù hợp với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt.

Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Kiểm định an toàn là hoạt động bắt buộc đối với các phương tiện, máy móc thuộc Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định.

Việc kiểm định được thực hiện bởi một đơn vị được chỉ định bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi được chỉ định.

Kiểm định an toàn thiết bị được thực hiện thống nhất theo một quy trình và thời gian kiểm định nhất định.

Thiết bị sau khi kiểm định đạt yêu cầu sẽ được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Hiệu chuẩn là gì?

Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13, Hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước. Hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo là thiết lập mỗi tương quan giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo.

Hiệu chuẩn liên quan tới xác định các đặc tính đo lường của một phương tiện đo.

Hiệu chuẩn là một hoạt động tự nguyên, không mang tính chất bắt buộc. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cho quy trình sản xuất, sản phẩm và an toàn cho người lao động, người tiêu dùng thì bạn nên thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo của mình.

Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có còn sử dụng được nữa hay không?

Mục đích của hiệu chuẩn:

Duy trì các giá trị của hệ thống chuẩn cũng như hệ thống các phương tiện đo đang sử dụng, sự liên kết của chúng với các chuẩn đo lường nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của phép đo.

Xác định sai số của phương tiện đo từ đó để điều chỉnh phương tiện đo cho phù hợp với các phép đo.

Đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo đối với các kết quả đo.

Xác định được độ không đảm bảo đo của phương tiện.

Giúp phát hiện ra những hỏng hóc, sự cố hoặc dự đoán được những hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa các phương tiện đo.

Phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành, quốc gia, quốc tế.

Kiểm định và hiệu chuẩn giống nhau ở điểm nào?

Kiểm định và hiệu chuẩn đều là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường.

Kiểm định và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa việc hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị là tính pháp lý. Việc hiệu chuẩn mang tính chất chất tự nguyện. Kiểm định thì mang tính bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Việc kiểm định là rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Nó không chỉ đảm bảo an toàn máy móc, an toàn cho người sử dụng vận hành mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động hiệu chuẩn cũng rất quan trọng. Trong thị trường cạnh tranh như hiện nay thì một sai sót cũng có thể khiến doanh nghiệp của bạn tụt lại phía sau. Mặc dù không bắt buộc nhưng doanh nghiệp cần thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Công ty CRS VINA cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn thiết và và hiệu chuẩn đo lường NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ – UY TÍN. Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hiệu chuẩn hoặc kiểm định an toàn thiết bị, vui lòng liên hệ hotline 0903.980.538

Rate this post

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Tin tức.