Theo quy định của pháp luật thì những người làm công việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy phải có chứng chỉ hành nghề. Vậy những đối tượng nào cần phải xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, hồ sơ bao gồm những gì và quy trình thực hiện như thế nào?

CRS VINA cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Bộ Công An. Cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn: 0903.980.538

 

 

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

 

Theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định, đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề PCCC là:

– Những người có chức danh chỉ huy phòng cháy chữa cháy được quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy.

– Là cán bộ, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

– Người làm việc trong môi trường có nguy cơ về cháy, nổ cao hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng hóa nguy hiểm dễ phát sinh về cháy, nổ.

– Người làm chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

– Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, xí nghiệp, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Các cá nhân khác có yêu cầu phải được huấn luyện và cấp chứng chỉ hành nghề PCCC.

 

Các lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

 

🔹 Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

🔹 Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

🔹 Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

🔹 Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

🔹 Chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

 

Cơ sở pháp lý quy định cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

 

– Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

 

Điều kiện chung để cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.

 

Cá nhân phải có văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy.

1️⃣ Tư vấn thiết kế PCCC:

▪️ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

▪️ Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

▪️ Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

2️⃣ Tư vấn thẩm định về PCCC: 

▪️ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

▪️ Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC.

▪️ Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

3️⃣ Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC:

▪️ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

▪️ Có tối thiểu 05 năm tham gia kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

▪️ Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

4️⃣ Tư vấn giám sát về PCCC:

▪️ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

▪️ Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

▪️ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

5️⃣ Bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC

▪️ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

▪️ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

 

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

 

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCCtheo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân đến Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để nhận kết quả. 

Lưu ý: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

 

 

Các loại chứng chỉ hành nghề PCCC

 

– Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Chứng nhận thẩm duyệt về PCCC.

– Chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

– Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

– Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

 

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

 

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy bao gồm:

▪️ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Mẫu PC23 -TT 66/2014/TT-BCA).

+ Cá nhân phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ lý do là đề nghị cấp mới hoặc đổi hoặc cấp lại chứng chỉ, đồng thời phải ghi rõ lĩnh vực hành nghề cụ thể. Nếu đề nghị cấp mới chứng chỉ để hành nghề tư vấn thiết kế thì trong đơn phải ghi rõ đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn thiết kế về PCCC, không ghi chung chung là đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.

+ Thời gian đã tham gia hoạt động về PCCC được tính là tổng thời gian cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ chính thức tham gia hoạt động về PCCC (đối với cá nhân đã tham gia công chức nhà nước được tính bằng tổng thời gian mà người đó làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC).

▪️ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy (kèm theo Mẫu PC23- TT 66/2014/TT-BCA).

+ Đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ gồm nhiều lĩnh vực hành nghề về PCCC thì đối với từng lĩnh vực hành nghề phải ghi rõ số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia đối với từng lĩnh vực đó. Nếu xin cấp chứng chỉ tư vấn thiết kế và bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC thì trong bảng khai kinh nghiệm phải ghi rõ số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia thiết kế về PCCC; số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

+ Bản khai kinh nghiệm phải có chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, công ty nơi cá nhân đang tham gia hành nghề về PCCC.

+ Kèm theo bản khai kinh nghiệm là các văn bản chứng minh việc tham gia hành nghề tư vấn như: hợp đồng thuê khoán chuyên môn với từng công trình hoặc các bản vẽ thiết kế có ký tên của người thiết kế hoặc chủ trì thiết kế…

▪️ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.

▪️ 01 ảnh màu cỡ 3×4 cm.

Đối với trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ về PCCC không phải do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp thì phải làm thủ tục để được cấp đổi chứng chỉ về PCCC.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi, gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC, kèm theo bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ; chứng chỉ cũ đã được cấp. Trotrường hợp này, cá nhân không cần nộp các văn bản chứng minh việc tham gia hành nghề tư vấn đối với lĩnh vực hành nghề đã được cấp chứng chỉ trước đó.

 

Đơn vị tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

 

CRS VINA là đơn vị tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề TP HCM và tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Đội ngũ nhân viên tư vấn am hiểu Luật, tiền hành tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, chính xác.

Các doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, xin liên hệ Hotline: 0903.980538 để được tư vấn chính xác về thủ tục hồ sơ, quy trình làm việc một cách nhanh và hiệu quả nhất.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://kiemdinhthietbi.info/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🌿 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🌿 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🌿 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🌿 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (3 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức, ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG.