Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Posted by & filed under ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, Tin tức.

Hiện nay, kinh doanh phòng cháy chữa cháy là loại hình dịch vụ có nhiều người kinh doanh. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện và các cá nhân, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Vậy để được cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy… Chi tiết »