Chứng nhận ISO 9001

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ.

Chứng nhận ISO 9001     Thời đại công nghiệp hóa mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp phát triển. Và cũng tạo nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt hơn. Để chứng minh chất lượng và năng lực của mình, tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ làm… Chi tiết »