Theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì những đường ống sau cần phải kiểm định:

     Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, dẫn nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996.

 Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, trừ đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế.

Như vậy những đường ống sau phải kiểm định:

– Kiểm định đường ống dẫn khí đốt

– Kiểm định đường ống dẫn gas.

– Kiểm định đường ống dẫn hơi nước.

– Kiểm định đường ống dẫn nước nóng.

– Kiểm định đường ống dẫn khí y tế.

– Kiểm định đường ống dẫn áp lực cao.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kiểm định.

Posted by & filed under Tin tức.