Kiểm định xe tự hành

Xe tự hành phương tiện dùng trong nhà xưởng sản xuất, nhà kho lớn để giúp cho các công việc vận chuyển, trung chuyển hàng hóa giữa các công đoạn, khu vực sản xuất diễn ra nhanh, hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Xe tự hành sử dụng … Đọc tiếp Kiểm định xe tự hành